"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim" 🥰. Zajęcia tematyczne o tradycjach i dobrej pamięci, o zmarłych na oddziale pediatrycznym 🥰.

Zdjęcia: SP 9.