Czytanie dziecku jest skuteczną metodą wychowania wrażliwego człowieka, myślącego samodzielnie, z bogatą wyobraźnią, umiejącego radzić sobie w życiu dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom. Dzieci nie potrafią samodzielnie poradzić sobie w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych (lęki, pobyt w szpitalu, leczenie, choroba), nie znają słów określających ich przeżycia. Często nie potrafią zwrócić się do dorosłego o pomoc i przez to łatwo mogą wpaść w pułapkę własnych negatywnych emocji i braku akceptacji ze strony otoczenia. W takich właśnie sytuacjach ważną rolę odgrywa bajkoterapia, czyli terapia przez bajkę, baśń. Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek i czasopism dla regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka. Głównym zadaniem programu wychowawczo-terapeutycznego „Magiczna Moc Czytania” jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.