Pomysł stworzenia programu zrodził się w wyniku obserwacji i rozmów z dziećmi i rodzicami. Realizacja programu ma wspierać uczniów w mądrym wyborze i zaakceptowaniu naczelnych wartości. W aspekcie terapeutycznym ma pomóc im uwierzyć we własne moce, uzyskać samoświadomość tego co ich ogranicza, a co może wzmocnić. Program ma ukształtować u uczniów wewnętrzną motywację do akceptowania oraz respektowania wartości i wiary we własną moc sprawczą w procesie rozwoju i samorealizacji.