Program ma budować świadomość, a także przygotowywać naszych uczniów do obrony i ochrony własnej prywatności w wirtualnej sieci, komunikacji zgodnej z zasadami netykiety, przeciwstawianiu się i unikaniu cyberprzemocy i cyberagresji, kształtowanie asertywności i ostrożności w kwestii zawierania internetowych znajomości. Ma również uzmysłowić dzieciom problem uzależnienia od internetu (niekontrolowanie czasu spędzanego w wirtualnym świecie - np. korzystanie z gier komuterowych).