Program edukacyjny "Spotkania z klimatem" powstał w wyniku potrzeby przybliżenia w przystepny sposób naszym uczniom/pacjentom kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Celem programu jest przekzanie uczniom wiedzy, umiejętności, zachowań i postaw, które umożliwią w przyszłości podejmowanie świadomych decyzji dotyczących środowiska lokalnego, krajowego i globalnego. Program ma na celu zachęcić młodsze dzieci i młodzież do krytycznego myślenia na temat otaczającego ich świata i do podejmowania działań wpływających na pozytywne zmiany.