Założeniem niniejszego programu jest przygotowanie naszych uczniów/pacjentów do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim oraz wyposażenie ich w najbardziej podstawowe umiejętności obywatelskie oraz postawy i wzorce zachowań. Wychowanie obywatelskie ma ponadto wprowadzić dziecko w świat wartosci humanistycznych, takich jak: prawda, dobro, piekno, godność i prawa człowieka, wrażliwość na niesprawiedliwość.