Stankiewicz Izabela dyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Mazurek Joanna wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Bujewska Hanna                     nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Ciborska Marzena nauczyciel – wychowawca
Cieślik Izabela nauczyciel – wychowawca
Czarnecki Piotr  nauczyciel biologii i chemii
Gniatczyk Andrzej  nauczyciel historii i WOS
Holz Mariusz  nauczyciel informatyki i fizyki
Jahnke Monika  nauczyciel – wychowawca i rocznego przygotowania przedszkolnego
Jóźwiakowska Agata  nauczyciel – wychowawca
Kasiłowska Iwona  nauczyciel języka polskiego
Kawczyńska Joanna  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Kobiela Beata  pedagog
Kowalczyk Agata  nauczyciel matematyki
Mazurek Iwona  nauczyciel – wychowawca
Napiórkowska Alina  nauczyciel – wychowawca i przyrody
Osiecka Katarzyna  nauczyciel geografii
Osiej Lucyna  nauczyciel rocznego przygotowania przedszkolnego
Szawurska Agnieszka  nauczyciel – wychowawca i rocznego przygotowania przedszkolnego
Swinarska Lucyna  nauczyciel języka angielskiego
Tyszkowska Bożena  nauczyciel języka angielskiego
Wójcik-Jarzyna Monika  nauczyciel – wychowawca