Dyrektor szkoły - mgr Izabela Stankiewicz

Wicedyrektor szkoły - mgr Joanna Mazurek