Jest taki Order jeden na świecie,
Który otrzymasz tylko od dzieci...
(piosenka o Orderze Uśmiechu - słowa M. Michalak)
21 września - święto uśmiechniętych i kochających świat pacyfistów 🥰